Blogi

Julkaistu 31/05/2022

Näkökulman vaihtamisen taito

Voidaan ajatella, että ihmisellä on ongelmia joskus siksi, että hän on juuttunut tietynlaiseen jäykkään ajattelutapaan, joka ei toimi. Siihen voi tulla avuksi näkökulman vaihto.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ohjataan ja autetaan ihmistä näkemään asiat uudella tavalla, muuttamaan omia käsityksiään ja omaa ajatteluaan.

Mielen muutos heijastuu myös muille elämän osa-alueille, kun mieli oppii ja kykenee työskentelemään uudella tavalla.

Erilaiset kysymykset voivat olla apuna näkökulman muuttamiseen. Voi esimerkiksi kysyä itseltään:

Mihin asioihin olen tyytyväinen elämässäni tällä hetkellä?

Onko tällä ongelmalla oikeasti vaikutusta minun elämässäni, kun ajattelen elämääni pidemmälle?

Kuuluisa filosofi Epiktetos (n. 55-135 jKr) onkin lausunut merkittävän ajatuksen;

”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä.”                

Terapeutti Anne Kallio

Tule helposti juttelemaan!

Tutustu terapeutti Anne Kallioon

Tarjoamani palvelut

Sinulle

Lyhytterapiaa

Pareille

Lyhytterapiaa

Työelämä ja

Hyvinvointivalmennus