Blogi

Julkaistu 16/02/2023

Miten sinä voit?

Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat niin lepo, liikunta, ravinto kuin henkinen energia. Koska ihminen on kokonaisuus, niin kaikki nämä osatekijät ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille.

Psyykkisiä voimavarojamme kuormittavat erilaiset asiat. Esimerkiksi negatiiviset kokemukset; kiusaaminen, syrjintä ja erilaisuuden kokemukset. Myös silloin kun ihminen ei koe tulleensa ymmärretyksi tai ei itse voi vaikuttaa omiin asioihinsa riittävästi, se kuormittaa meitä psyykkisesti.

Mielen hyvinvointia vahvistavat hyvät ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot, itsensä hyväksyminen ja oman itsetunnon vahvistaminen. Jokaiselle ihmiselle on tärkeää saada toteuttaa itseään ja olla myös armollinen itseään kohtaan. Kaikille on tärkeää tunne, että voi hallita omaa elämäänsä.

Terapeutti Anne Kallio

Tule helposti juttelemaan!

Aikaisemmat kirjoitukset

Tutustu terapeutti Anne Kallioon

Tarjoamani palvelut

Sinulle

Lyhytterapiaa

Pareille

Lyhytterapiaa

Työelämä ja

Hyvinvointivalmennus